Duitse geconsolideerde wetgeving plus alle wijzigingen sinds 2006

Wie zoekt naar Duitse wetgeving kan terecht op Gesetze im Internet. Daar is de laatste geconsolideerde versie van Duitse (federale) wetten te vinden. Helaas is daar enkel de laatste versie te vinden. Historische versies en wijzigingen, zoals wel op wetten.overheid.nl te vinden zijn, die ontbreken.

Er is echter ook een particulier initiatief in Duitsland dat luistert naar de naam Buzer.de. Op deze website is de Duitse wetgeving ook te vinden. Bijzonder aan deze website is, dat alle wetten op deze website dagelijks handmatig worden geconsolideerd.

Dat betekent letterlijk dat de initiatiefnemer dagelijks in het Duitse Staatsblad (Bundesgesetzblatt) kijkt naar publicaties van nieuwe wetgeving en deze vervolgens in de geconsolideerde versies die op de website staan gepubliceerd verwerkt.

Nu is het wel enigszins spannend om op een particulier initiatief te vertrouwen, als het gaat om de consolidatie van wetgeving. Overheden en grote uitgeverijen hebben immers allerlei systemen om de kwaliteit te waarborgen, die vaak ook weer extern geaudit en gecertificeerd worden.

Wat voor vertrouwen zorgt is dat de website ook een pagina heeft ingericht, die gaat over de kwaliteit van de consolidatie. Daarop wordt gepubliceerd welke afwijkingen er zijn geconstateerd in vergelijking tot de officiƫle publicaties. Interessant is dat op de pagina ook de consolidatie op Gesetze in Internet wordt gemonitord.

Zo blijkt dat er tot zover in die laatste 989 fouten zijn hersteld, tegenover 290 in Buzer.de. Het consolideren van officiƫle publicaties van wetgeving blijft natuurlijk mensenwerk. Het is daarom misschien ook bij uitstek iets om in de toekomst aan kunstmatige intelligentie over te laten of door te laten controleren.

Hoe dan ook juristen die op zoek zijn naar Duitse wetgeving (en de historische versies daarvan) kunnen hun hart ophalen op Buzer.de. De website is gratis te gebruiken en het is – na registratie – ook mogelijk om een e-mail notificatie te ontvangen na wijzigingen van (onderdelen van) wetten.

Informatie nodig over een Limited? Gratis bij het Britse Companies House

Dankzij het arrest Inspire Art van het Europese Hof van Justitie (C-167/01) kreeg de Britse Limited ook in Nederland twee decennia geleden grote populariteit. Met de invoering van de zogeheten Flex BV een kleine tien jaar later is de populariteit tanende. Er zijn thans echter nog altijd de nodige Britse Limited companies in Nederland actief.

Dankzij de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen is er een grote kans dat deze bedrijven ook bij de Kamer van Koophandel moeten worden ingeschreven, en ook hun jaarrekening aldaar moeten deponeren. Er kunnen echter ook redenen zijn om informatie te achterhalen uit het Britse handelsregister.

Nu volgt er goed nieuws. Een uittreksel van de gewenste gegevens opvragen bij het Britse Companies House kost – in tegenstelling tot bij onze eigen Kamer van Koophandel – helemaal niks. Het gaat daarbij niet enkel om een uittreksel uit het handelsregister, maar ook uittreksels van alle wijzigingen en deponeringen zijn gratis. Het is zelfs mogelijk om een bedrijf te volgen en een e-mail te ontvangen bij wijzigingen. Daarvoor moet dan wel even een account worden aangemaakt.

Op zoek naar gegevens over een Britse Limited? Start u zoektocht hier. Een voorbeeld van een vermelding van een limited bij Companies House is een bedrijf dat voorheen als Royal Shell PLC bekend was, en thans sinds het volledig Brits is Shell PLC heet. Dat is hier te vinden.

 

Het vinden van juridische informatie

Het vinden van juridische informatie is een belangrijk onderdeel van het juridische werk. Er zijn prachtige tools om de juridische informatie te vinden. De opkomst van kunstmatige intelligentie zal dat zelfs nog makkelijker maken. Zelfs wie toegang tot elk denkbare hulpmiddel heeft, zal zich geconfronteerd zien met een informatiebehoefte die (nog) niet vervult is.

In Nederland mogen wij ons als juristen rijk rekenen als het gaat om de functionaliteit van door de overheid beschikbaar gestelde diensten. Een kleine vergelijking tussen de functionaliteit op het gebied van twee belangrijke rechtsbronnen, uitspraken van de rechter en wetgeving ion Nederland en Duitsland maakt dit goed inzichtelijk.

Wie in Nederland zoekt naar wetgeving kan zijn hart ophalen op wetten.overheid.nl. Er is een uitstekend functionerende zoekfunctionaliteit. Wie een wet raadpleegt kan daarna doorklikken naar de wetsgeschiedenis, verschillende (historische) versies van wetsartikelen vergelijken, doorklikken naar gerelateerde en afgeleide regelingen en zo zijn er nog tal van functionaliteiten die het werk van een jurist eenvoudiger maken.

Een jurist in Duitsland kan voor het vinden van federale wetgeving terecht op de website Gesetze im Internet. Daar is de laatste versie van alle geconsolideerde wetgeving te vinden, er is een basale zoekfunctionaliteit beschikbaar en van de wetten zelf is enkel de tekst beschikbaar. De beschikbare functionaliteit is minimaal.

Ook wanneer er gekeken wordt naar uitspraken van rechters, dan is er ook een duidelijk verschil tussen uitspraken.rechtspraak.nl en rechtsprechung-im-internet.de. De verschillen zijn echter wel minder groot, maar de Nederlandse website is wel veel gebruiksvriendelijker. Het is in Duitsland bijvoorbeeld zelfs niet (eenvoudig) mogelijk om een link naar een gevonden uitspraak te genereren.

Het vinden van juridische informatie kan uitdagend zijn. Dat is helemaal het geval wanneer het gaat om het vinden van juridische informatie uit rechtsbronnen die men nog niet kent of niet regelmatig raadpleegt. Dat maakt het een onvoorstelbaar leuk onderwerp om op deze website over te schrijven.