Juridische lead generation vanuit het perspectief van de rechtzoekende

Een interessant fenomeen zijn lead generators die een rechtzoekende maar al te graag aan een advocaat helpen. Wie zoekt online zoekt naar een advocaat komt in de zoekresultaten ook verschillende websites tegen van lead generators. Lead generators gebruiken daarbij veelal verschillende labels om maar de aandacht van zoveel mogelijk rechtzoekenden te krijgen.

Dat is vanuit het perspectief van een lead generators ongetwijfeld enorm effectief. Dat komt de transparantie in de markt voor de diensten van advocaten natuurlijk helemaal niet ten goede. De vraag of dat ook nadelig is voor de belangen van de rechtzoekende die een advocaat zoekt is minder makkelijk te beantwoorden. Immers is de kans wel groot dat de rechtzoekende bij een advocaat uitkomt die op diens zaak zit te wachten.

Een interessant gegeven is daarbij een bepaalde omvangrijke lead generator bijvoorbeeld stelt voor advocaten “shoppers” eruit te filteren. Gezien de tarieven van advocaten altijd wel significant te noemen zijn of in het geval van een toevoeging in beginsel zelfs geen rol spelen voor de rechtzoekende, kan dat “shoppers” vermoedelijk worden uitgelegd als rechtzoekenden die kritisch zijn over de keuze voor een advocaat.

Lead generators lijken daarmee feitelijk op dezelfde manier als het verwijsarrangement van het Juridisch Loket te functioneren (dat natuurlijk op zichzelf ook een lead generator is). De zaken die binnenkomen worden uitgezet bij de aangesloten advocaten. Een rechtzoekende die contact opneemt met een lead generator, wordt een lead, die wordt verkocht aan een aangesloten advocaat.

De invloed die een rechtzoekende heeft op de advocaat en/of het kantoor dat diens zaak kan behandelen lijkt daarmee feitelijk nihil. Het contact opnemen met een lead generator doet daarom vanuit het perspectief van een rechtzoekende denken aan het geven van een draai aan het rad van fortuin.

De reden voor een rechtzoekende om contact op te nemen met een lead generator lijkt daarom in belangrijke mate het gemak dat deze partijen bieden. Vaak is er – overigens weer net als bij het Juridisch Loket – de mogelijkheid om een gratis juridische intake te krijgen. Die feitelijk wordt betaald door de advocaat die betaalt voor de lead waar de rechtzoekende daarmee in veranderd.

Lead generators mogen voor rechtzoekenden dan aan de voorkant gemak bieden. Daar staat wel tegenover dat zij vervolgens – tegen betaling – verwijzen naar een bij hen aangesloten advocaat. De rechtzoekende wordt niet per definitie verwezen naar de advocaat die het beste bij hem of haar past. Of anders gezegd de rechtzoekende is het product dat lead generator aan een advocaat verkoopt. Zo blijkt ook waar het gaat om juridische lead generators: There ain’t no such thing as a free lunch.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Uncategorized

Welke advocaat bel je bij een inval van BSA | The Software Alliance?

Stel er wordt aangebeld en er blijkt een deurwaarder voor de deur te staan. Die komt geen dagvaarding brengen maar vraagt vriendelijk doch dringend om toegang tot het pand en de IT-systemen van je bedrijf. Hij wordt dan ook vergezeld door enkele IT-specialisten.

Uit een beschikking blijkt dat de BSA | The Software Alliance, verlof heeft gekregen van de rechter om bewijsbeslag te leggen. De reden is dat de bewuste onderneming er van wordt verdacht software in gebruik te hebben, waarvoor het niet over de juiste licenties beschikt.

Het is niet een casus waar een ondernemer dagelijks mee te maken heeft. Sterker nog, grote kans dat zij bij de bewuste onderneming nog nooit van BSA | The Software Alliance heeft gehoord. Er is vermoedelijk ook een reële kans dat wanneer er een willekeurige advocaat wordt gebeld, die ook nog nooit heeft gehoord van die partij. Laat staan dat die begrijpt hoe zij te werk gaan.

De vraag is dus welke advocaat de onderneming het beste kan inschakelen. Natuurlijk kan er met Google worden gezocht naar “bsa inval” en dan komen er meteen een paar mooie blogs te voorschijn van advocatenkantoren. Alle drie de bewuste kantoren zitten in het zuiden van het land. Een onderneming die juist in het noorden zit, zal mogelijk liever een advocaat inschakelen die dichterbij is gevestigd en zo nodig direct ter plaatse kan komen.

Het feit dat een advocatenkantoor aandacht aan een bepaalde situatie of soort casus besteedt is natuurlijk een duidelijke indicator dat men deskundig is op dat vlak. Een rechtzoekende is zelf echter geen specialist in het vinden van een advocaat die een goede match is. Het beoordelen van de specifieke deskundigheid van een advocaat zal veelal zelfs een nog grotere uitdaging zijn.

De vraag welke advocaat het beste kan worden gebeld bij een inval van BSA | The Software Alliance is daarom in deze blog niet te beantwoorden. De kantoren van de drie blogs waarnaar toe wordt gelinkt kunnen vermoedelijk wel met een gerust hart worden gebeld. Alleen voor wie een advocaat zoekt die meer noordelijk gevestigd is, moet ik dat antwoord vooralsnog schuldig blijven.

Mimecast is de favoriete e-mailprovider van grote advocatenkantoren

Bij kleine tot middelgrote advocatenkantoren zijn het Basenet, dat software voor advocaten maakt en Microsoft Outlook 365 door wie de meeste van hen hun e-mailverkeer laten afhandelen. Opvallend is echter dat bij grote kantoren het Mimecast is dat het vaakst wordt gebruikt als e-mailprovider.

Bij advocatenkantoren tot 50 medewerkers is Microsoft Outlook 365 in alle gevallen de meest gebruikte e-mailprovider, terwijl het Basenet is dat altijd op de tweede plaats staat. Dat geldt voor eenmanskantoren, kantoren met twee advocaten, kantoren van 3 t/m 5 medewerkers, 6 t/m 19 advocaten en 20 t/m 49 advocaten.

Het aandeel van andere e-mailproviders nauwelijks significant te noemen tegenover de twee partijen, die steevast de eerste en tweede plaats bezetten. De enige partij die enigszins in de buurt komt is e-mail securitybedrijf N-Able. Dat laat zich eenvoudig verklaren doordat het het van oorsprong Nederlandse SpamExperts in 2017 heeft overgenomen.

Wanneer er echter wordt gekeken naar advocatenkantoren met tenminste 50 advocaten dan is de meest gebruikte e-mailprovider Mimecast. Dat met nipt één kantoor méér dan Microsoft Outlook 365 in de grootste categorie een opvallende verschijning. Door kantoren met een kleinere omvang wordt Mimecast nauwelijks gebruikt.

Om precies te zijn wordt Mimecast gebruikt door 9 eenmanskantoren, 6 kantoren waarbij twee advocaten werkzaam zijn, 7 kantoren met 6 t/m 19 advocaten en 4 kantoren met 20 t/m 49 advocaten. Dat terwijl er maar liefst 14 kantoren zijn met meer dan 50 advocaten die Mimecast als e-mailprovider gebruiken.

Om de tweedeling in de advocatuur nóg zichtbaarder te maken, valt het op dat in de categorie grootste kantoren, Basenet door geen enkel kantoor als e-mailprovider wordt gebruikt, terwijl Microsoft Outlook 365 dat in alle andere categorieën de nummer één is, in deze categorie de nummer twee gebruikte e-mailprovider is.

Wie zelf nieuwsgierig is naar welke e-mailproviders door advocatenkantoren in Nederland worden gebruikt kan in dit document grasduinen (pdf). De inhoud zelfs is enigszins technisch, in het document zijn van elke categorie de (maximaal) 15 meest gevonden hostnames van de gebruikte e-mailproviders en daarbij het aantal advocatenkantoren te vinden.

De voorwaarden die lead generators aan advocaten stellen

Er zijn de nodige partijen die advocaten aan nieuwe cliënten trachten te helpen. Die partijen helpen natuurlijk advocaten die hebben besloten met hen in zee te gaan. Interessant is echter ook om te zien welke eisen zij stellen aan advocaten ten aanzien van de manier waarop zij omgaan met een potentiële cliënt die als lead is verwezen.

Juridisch Loket

Als het gaat om advocaten die op basis van toevoeging werken, dan is het Juridisch Loket vermoedelijk de voornaamste lead generator voor advocaten. Over de manier waarop zaken naar advocaten op basis van het zogeheten verwijsarrangement naar advocaten worden verwezen heb ik hier al eerder geschreven. Alleen wat wordt er vervolgens van de advocaat in kwestie verwacht?

De Algemene Voorwaarden verwijsarrangement Juridisch Loket geven antwoord op deze vraag. Allereerst moet de advocaat bereid zijn om dergelijke zaken te behandelen:

De advocaat behandelt jaarlijks minimaal 10 zaken op toevoegingsbasis en stelt zich beschikbaar om een substantieel aantal rechtzoekenden (minimaal twee per maand) op verwijzing vanuit het Juridisch Loket te ontvangen.

Verder wordt er niet veel meer van de advocaat verwacht dan dat hij de aangedragen zaak beoordeelt en indien de advocaat de zaak niet aanneemt, die telefonisch mededeelt aan het Juridisch Loket. Wat verder opvalt is dat er in het verwijsarrangement allerlei zaken over de wijze van declareren staat. De beantwoording van de vraag, waarom dat zo is, valt buiten de scope van deze blog, maar het is wel opvallend.

Prodeoadvocaat.nl

De website Prodeoadvocaat.nl biedt een overzicht van 70 advocatenkantoren, waar rechtzoekenden terecht kunnen voor gratis juridisch advies tijdens een inloopspreekuur. Daarbij gelden de volgende inhoudelijke voorwaarden:

U heeft een kantoor met minimaal 2 advocaten, tenzij u de continuiteit van het inloopspreekuur kunt garanderen bijvoorbeeld door samenwerking met een ander kantoor;
U bent bereid minimaal 1x per week een gratis inloopspreekuur ter beschikking te stellen en dit consequent te doen;
U beschikt over ‘aantoonbare’ ervaring ten aanzien van de rechtsgebieden die u aanbiedt in uw spreekuur;

Het is dus niet vrijblijvend om deel te nemen aan het initiatief. Er moet dus daadwerkelijk elke week een gratis inloopspreekuur worden gehouden. Daarbij wordt door de eis van een kantoor met minimaal twee advocaten (of samenwerking met een ander kantoor) ook door de feitelijke situatie kunnen worden gegarandeerd.

Nationale Adviesbalie (NAB)

De Nationale Adviesbalie geeft rechtszoekenden gratis juridisch advies. Wanneer blijkt dat er voor een bepaalde zaak de hulp van een advocaat nodig is, dan wordt doorverwezen naar één van de aangesloten advocaten. Daarmee is de NAB vergelijkbaar met het Juridisch Loket, maar dan als commercieel initiatief, dat de eigen broek moet ophouden.

In de brochure over aansluiting voor advocaten wordt geschreven:

De klantcontacten die je van ons krijgt zijn van hoogwaardige kwaliteit en zullen gemiddeld in 50% van de gevallen tot een opdracht leiden. Hier staat wel tegenover dat we van onze partners verwachten dat ze hun uiterste best doen om hun/onze cliënten goed te helpen. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, staan wij in nauw contact met alle kantoren waar wij mee samenwerken. Ook bellen we alle klanten na om te horen hoe zij de dienstverlening hebben ervaren, zodat zowel wij als onze partners hiervan kunnen leren.

Het meest interessante aan wat hieruit kan worden opgemaakt is, dat de NAB, de verwezen rechtzoekende, ook daarna nog als een eigen cliënt ziet. Die wordt vervolgens ook nog een nagebeld door de NAB. Een advocaat lijkt zich er daarom vooral prettig bij te moeten voelen, dat de NAB verwijzende partij bij de zaak betrokken blijft.

Omnius

Ook Omnius biedt rechtzoekenden gratis juridisch advies aan en verwijst een zaak zo nodig door naar een bij hen aangesloten advocaat. Een belangrijk aspect lijkt te zijn dat de kosten en werkwijze zijn gestandaardiseerd.

Zo wordt er op de website gesteld dat er altijd sprake van een opdrachtbevestiging “waarin alle afspraken tussen cliënt en advocaat overzichtelijk staan beschreven”. Ook als er iets verandert aan de zaak, wordt er eerst een nieuwe opdrachtbevestiging of offerte verstuurd alvorens er kosten in rekening worden gebracht. Daarnaast spreekt Omnius over het werken met drie typenuurtarieven afhankelijk van de ervaring en specialisatie van de advocaat.

Het belangrijkste bij Omnius lijkt daarmee vooral dat een advocaat zich prettig moet voelen om diens werkwijze te conformeren aan de manier waarop deze door hen is gestandadiseerd.

Eersterechtshulp

Op de website Eersterechtshulp kunnen rechtszoekenden zoeken naar een aangesloten advocaat die bij hen past en via de website een gratis gesprek met de advocaat aanvragen.

U bent een prettig persoon die optimistisch in het leven staat
U staat achter onze missie om juridische hulp voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken
U heeft voldoende werkervaring binnen de expertisegebieden die in uw profiel worden getoond
Na ontvangst van het contactverzoek dient u binnen 24 uur (weekenden uitgesloten) contact op nemen met de cliënt of het contactverzoek af te wijzen
U staat een potentiële cliënt in een eerste gratis (telefonisch) gesprek tenminste 5-10 minuten te woord waarin u: (..)

De eerste voorwaarde zet meteen al de toon. De vereiste een prettig persoon te zijn die optimistisch in het leven staat. No zwartkijkers allowed. De juridische waarde van een dergelijke voorwaarde roept overigens wel wat vragen op. De overige voorwaarden zijn wel goed te begrijpen. Het lijkt vooral van belang dat er daadwerkelijk bereidheid bestaat om een rechtzoekende goed én tijdig te helpen.

JouwAdvocaat

Bij JouwAdvocaat kan via een formulier op de website naar 180 aangesloten advocaten een juridische vraag kan worden gesteld. De bewuste vraag zal dan door één van de aangesloten advocaten uit de regio van de rechtzoekende binnen 24 uur worden beantwoord.

Door JouwAdvocaat lijken geen eisen gesteld te worden aan advocaten. Interessant is in dat opzicht ook het antwoord op de vraag of advocaten beoordeeld worden op de website:

Nee. Jouw advocaat heeft niet tot doel om advocaten de maat te nemen. Daarin voorziet het tuchtrecht afdoende.

De website werkt op basis van het “claimen” van vragen die binnenkomen op de website. Daarbij geldt first-come, first-served. Het claimen van een vraag brengt echter wel de verplichting met zich mee om die ook daadwerkelijk te beantwoorden:

Indien u een vraag claimt met een vast tijdsbestek voor het leveren van een antwoord, bent u op grond van de met Jouw advocaat gesloten overeenkomst verplicht om binnen het tijdsbestek antwoord te geven. Daar heeft u dan immers voor gekozen.

Resumerend stellen verschillende lead generators, ook heel verschillende eisen aan advocaten die deelnemen. Opvallend is daarbij dat de eisen naar hun ook aard heel verschillend zijn. Er valt voor advocaten die leads zoeken in elk geval wel genoeg te kiezen.

Top 10 grotere advocatenkantoren naar inschrijfduur op het tableau

Er is volgens de Rijksbegroting dit jaar maar liefst 549 miljoen euro beschikbaar voor opdrachten aan advocaten die op basis van toevoeging werken. Dat is alleen maar het bedrag dat door de overheid zal worden gegireerd naar sociaal advocaten. Samen met de bedragen die rechtzoekenden (en andere financiers) betalen aan commerciële advocaten zal de totale omzet van de advocatuur daar een veelvoud van zijn.

Hoe merkwaardig is het feit dan wel niet dat er geen initiatieven bestaan waar op basis van objectieve criteria een advocatenkantoor kan worden gevonden dat goed bij de rechtzoekende past. De rechtzoekende is – zelfs als die niet zelf hoeft te betalen – de decision-maker wanneer het gaat om de keuze voor een advocaat.

Natuurlijk zijn er legio websites die een rechtzoekende aan een advocaat trachten te koppelen, maar daarbij is de keuze beperkt tot advocaten die een contractuele relatie met het bewuste platform hebben. Niet het empoweren van de rechtszoekenden maar het genereren van leads voor de aangesloten advocatenkantoren staat centraal.

Advocaten zijn niet bepaald de meest benaderbare professionals en het informeren over het aanbod, de mogelijkheden van bepaalde advocaten en in voorkomende gevallen het bieden van eerstelijns juridisch advies heeft absoluut waarde voor rechtzoekenden.

Een rechtzoekende die zoekt naar een advocaat die perfect aansluit op de eigen behoefte, bijvoorbeeld qua specifieke expertise en ervaring en een bepaalde afstand tot de eigen plaats woon- of vestigingsplaats, dat is er nu niet. Het doet mij denken aan de situatie met vergelijkingssites voor hostingbedrijven in 2005.

De vergelijkers werden gedomineerd met aanbod waarbij elk bedrijf wel een pakket had dat voor 1 cent af te nemen was. In de meeste gevallen was dat echter niet zo, of alleen voor de eerste maand, terwijl er wel een contract van 12 maanden moest worden aangegaan. Alles om maar op het netvlies van hostingzoekenden te komen. Helaas was het maken van een goed geïnformeerde keuze voor hostingzoekenden er daarmee niet bij.

Daarom in dit artikel een tweetal lijsten met een top 10 van advocatenkantoren, waarbij tenminste tien advocaten werkzaam zijn, gerangschikt naar de gemiddelde duur dat de advocaten daar op het tableau staan ingeschreven. Het praktische nut hiervan is natuurlijk (nog) maar zeer beperkt. Het is daarom vooral bedoelt als voorbeeld van objectieve informatie die rechtzoekenden als decision-maker kunnen gebruiken bij de keuze voor een advocatenkantoor.

Oudste kantoren
1. BOLT Advocaten 27 jaar, 8 maanden en 1 week
2. Brunet Advocaten 24 jaar, 7 maanden en 3 weken
3. Daniels Huisman Advocaten 22 jaar, 3 maanden en 1 week
4. Legaltree 22 jaar, 4 weken en 2 dagen
5. Bax advocaten belastingkundigen 20 jaar, 9 maanden en 20 uur
6. Borsboom & Hamm N.V. 20 jaar, 8 maanden en 3 weken
7. Van Zijl Advocaten 20 jaar, 1 maand en 3 weken
8. TRC advocaten 19 jaar, 11 maanden en 2 weken
9. Rozemond Advocaten 19 jaar, 9 maanden en 2 weken
10. Hoens & Souren Advocaten 19 jaar, 6 maanden en 3 weken

Jongste kantoren
1. Luns Van der Velden Advocaten 4 jaar, 4 maanden en 3 dagen
2. De Roos Advocaten en Notariaat Coöperatief U.A. 5 jaar, 7 maanden en 4 weken
3. Vriman M&A Lawyers 6 jaar, 2 maanden en 2 weken
4. de Breij 6 jaar, 3 maanden en 4 weken
5. Vijverberg Advocaten B.V. 6 jaar, 9 maanden en 1 week
6. De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 7 jaar, 2 maanden en 3 weken
7. De Bont Advocaten 7 jaar, 4 maanden en 1 week
8. Cleerdin & Hamer 7 jaar, 4 maanden en 1 week
9. Maverick Advocaten N.V. 7 jaar, 4 maanden en 4 weken
10. Everaert Advocaten 7 jaar, 7 maanden en 3 dagen

Overzicht van Nederlandse jurisprudentie bronnen inclusief ADR en tuchtrecht

Er is meer dan enkel de database met uitspraken van De Rechtspraak. Zo publiceert de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de eigen uitspraken (en thans ook conclusies) óók op de eigen website. Daarbij worden er méér mogelijkheden om op basis van specifieke criteria te zoeken naar uitspraken van de Afdeling.

Ook is er ook nog overheidsrechtspraak, zoals tuchtrechtelijke uitspraken, die op een eigen website worden gepubliceerd. Verder zijn er verschillende instanties die zich bezighouden met allerlei vormen van alternative dispute resolution of kortweg ADR die eigen uitspraken ook publiceren en daarmee een jurisprudentie archief in stand houden.

In dit artikel wordt een overzicht geboden van verschillende jurisprudentie bronnen die er in Nederland zijn. Mocht er een jurisprudentie bron ontbreken dan wordt deze toegevoegd. Tips kunnen worden gestuurd naar [email protected].

Overheidsrechtspraak

Uitspraken – De Rechtspraak

Uitspraken – Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Jurisprudentie CBHO (College van Beroep voor het Hoger Onderwijs) – Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Tuchtrechtspraak
Tuchtrecht – Overheid.nl

Uitspraken – Accountantskamer

Tuchtrecht Updates – Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

Uitspraken – Tuchtrecht Banken

Jurisprudentie Raad van Tucht – Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

Jurisprudentie Raad van Beroep – Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

Jurisprudentie – Raad van Beroep en Raad van Tucht – Register Belastingadviseurs

MfN-register Tuchtrecht updates

ADR
Uitsprakenregister – Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)

Uitsprakenoverzicht – Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)

Uitspraken – Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Uitspraken – De Huurcommissie

Uitspraken – Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Uitspraken – Stichting Onderwijsgeschillen

Uitspraken – Stichting Uitspraken Geschilleninstanties Zorg (SUGZ)

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Uncategorized

De criteria voor het kiezen van de beste advocaat

Een rechtzoekende die een advocaat zoekt en niet klakkeloos de eerste beste advocaat die na een zoekopdracht in Google wordt gevonden wil kiezen, die heeft het nog best lastig. Natuurlijk zijn er criteria waar een rechtzoekende op kan selecteren maar dan moet de rechtzoekende wel weten waarop moet worden gelet.

Een rechtzoekende kan bijvoorbeeld zoeken naar een advocaat die is aangesloten bij een bepaalde specialisatievereniging. De gemiddelde rechtzoekende zal niet weten wat de waarde van een dergelijke aansluiting is.

Sterker nog, die waarde verschilt ook nog eens. Een deel van de specialisatieverenigingen functioneert namelijk als een door de NOvA geaccrediteerd keurmerk en voor een andere deel geldt dit niet. Om bijvoorbeeld lid te mogen worden van de “Specialisten vereniging migratierecht advocaten”, dat functioneert als keurmerk, gelden de volgende voorwaarden:

– 7 jaar als advocaat ingeschreven te zijn overeenkomstig het bepaalde in de Advocatenwet, kennis en ervaring te hebben en aantoonbaar deskundig te zijn op het gebied van het migratierecht;
– ten minste de helft van zijn werktijd te besteden aan het asielrecht of aan het reguliere vreemdelingenrecht (waaronder vreemdelingenbewaring) of aan het nationaliteitsrecht, ofwel ten minste tweederde van zijn werktijd te besteden aan een combinatie van genoemde rechtsgebieden en dat ook ten minste de laatste drie jaar te hebben gedaan, met dien verstande dat zijn werktijd als advocaat ten minste drie volledige werkdagen per week bedraagt;
te beschikken over een stageverklaring;
– € 150,- (excl BTW) per jaar aan contributie te zullen betalen.

De voorwaarden voor het lidmaatschap van Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN), dat niet als keurmerk functioneert, lijkt aanzienlijk minder stringent te zijn:

Advocaten kunnen alleen lid worden van de VAjN als ze door de Raad voor Rechtsbijstand zijn toegelaten tot het op toevoegbasis procederen in asielzaken.

Wanneer er echter wordt gekeken naar welke eisen er door de Raad voor Rechtsbijstand worden gesteld aan asieladvocaten, dan blijkt uit de Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2023, versie 1.00, dat dit toch wel het nodige om het lijf te heeft:

De advocaat die wil worden ingeschreven om rechtsbijstand te verlenen aan asielzoekers dient te voldoen aan de algemene inschrijvingsvoorwaarden en bovendien dient hij terzake:

ofwel:

a) met succes de beroepsopleiding van de NOvA (beroepsopleiding oude stijl van vóór september 2013) voltooid te hebben. Deze eis geldt niet voor advocaten die werden beëdigd voordat de beroepsopleiding in 1989 werd ingevoerd en;

b) een certificaat van succesvolle deelname te overleggen aan door de Raad landelijk erkende cursussen op het gebied van asiel-, vluchtelingen-, en vreemdelingenrecht in de drie jaar voorafgaand aan het verzoek tot deelname;

ofwel:

c) de volgende vakken van de beroepsopleiding advocaten van de NOvA (beroepsopleiding van september 2013 tot maart 2021) met succes te hebben afgerond:

(..)

ofwel:

d) de volgende vakken van de beroepsopleiding advocaten van de NOvA (beroepsopleiding vanaf maart 2021) met succes te hebben afgerond:

(..)

De advocaat dient verder:

e) onder begeleiding van een reeds op het terrein van het asiel- en vluchtelingenrecht ingeschreven rechtsbijstandverlener tenminste 12 zaken betreffende het asiel- en vluchtelingenrecht te hebben behandeld, waarvan tenminste:

i) 6 asielprocedures waarin in het kader van het voornemen een zienswijze is gegeven en;
ii) 6 asielprocedures waarin beroep is ingesteld bij de rechtbank en de gronden zijn aangevuld c.q. hoger beroep bij de Raad van State en ter terechtzitting pleidooi is gehouden en;
f) lid te zijn van de Landelijke Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen van VluchtelingenWerk en;
g) uitdrukkelijk de verplichting te hebben aanvaard om deelnemers (advocaten en juristen in loondienst) te begeleiden die voorwaardelijk voor het terrein van het asiel- en vluchtelingenrecht zijn ingeschreven en;
h) te handelen naar de eisen van zorgvuldige en doelmatige asiel- en vluchtelingenrechtsbijstandverlening. In dat kader volgt de advocaat in zijn praktijkvoering de eisen die voortvloeien uit de minimumnormen die zijn opgenomen in de Best Practice Guide Asiel voor de asieladvocaat.

Dat is met recht toch een lijst met eisen te noemen die aanzienlijk verder gaat dan enkel het hebben van de kwaliteit van advocaat. Het lidmaatschap van de specialisatievereniging functioneert weliswaar niet als een door de NOvA geaccrediteerd keurmerk, maar staat toch enkel open voor advocaten die aan specifieke eisen voldoen.

Uiteindelijk gaat het een rechtzoekende om het vinden van de beste advocaat voor zijn zaak. Het begrijpen van de criteria waarop een rechtzoekende een advocaat kan kiezen, is vermoedelijk toch wel één van de meest basale zaken om een goed geïnformeerde keuze te kunnen maken. En laat dat nou voor een gemiddelde rechtzoekende vermoedelijk niet het geval zijn.

Het verwijsarrangement van het Juridisch Loket

Burgers met een laag inkomen kunnen bij het Juridisch Loket terecht voor gratis rechtshulp. Wanneer het Juridisch Loket niet zelf kan helpen wordt verwezen naar een advocaat. De manier waarop verwezen wordt is op basis van het verwijsarrangement van het Juridisch Loket.

Elke advocaat die bij de Raad voor Rechtsbijstand is ingeschreven, kan zich aanmelden voor het verwijsarrangement van het Juridisch Loket. Op de eigen website stelt de Raad hierover:

Advocaten naar wie wordt doorverwezen hebben een ‘verwijsarrangement’ afgesloten met de Raad. Zo beoogt de Raad het doorverwijzen goed en transparant te regelen.

Wanneer er verder wordt ingezoomd op de algemene voorwaarden die bij het verwijsarrangement horen, dan valt in artikel 6 lid 1 op hoe de verwijzing in zijn werk gaat (of in elk geval hoe dat dus behoort te gaan):

Uitgangspunt is dat de verdeling van zaken over advocaten met verwijsarrangementen zoveel mogelijk op basis van evenredigheid zal geschieden. Het Juridisch Loket vermijdt binnen de groep advocaten, met wie een verwijsarrangement is gesloten, preferente behandeling. De omvang van de vraag naar en het aanbod van rechtsbijstand, het gevraagde rechtsterrein (voorkeursgebied) én de reisafstand voor cliënten kunnen met zich meebrengen dat het aantal zaken per rechtsbijstandverlener wisselt.

Dit lijkt dus neer te komen op wat ook wel “round-robin” wordt genoemd. Elke advocaat die is ingeschreven voor het rechtsgebied waar de zaak betrekking op heeft en binnen een acceptabele reisafstand voor rechtzoekende bevindt, krijgt wanneer hij of zij aan de beurt is een verwijzing van het Juridisch Loket.

Nu wil het feit dat de advocatuur een sterk gereguleerde beroepsgroep is én de Raad voor Rechtsbijstand voor bepaalde rechtsgebieden nadere eisen stelt aan advocaten, maar erg verfijnd is deze wijze van verwijzen niet.

De voorkeursgebieden waar advocaten zich voor kunnen inschrijven, heeft daarentegen wel een zekere mate van fijnmazigheid. Er is naast bestuursrecht ook sociale verzekeringen en sociale voorzieningen en zijn arbeidsrecht en ambtenarenrecht ook twee verschillende voorkeursgebieden.

Interessant is in dat kader dan weer om er op te wijzen dat de voorkeursgebieden van het verwijsarrangement afwijken van de rechtsgebieden waar een advocaat zich kan inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Een rechtzoekende die op de website van de Raad zoekt naar een advocaat kan bijvoorbeeld niet zoeken naar een advocaat voor bestuursrecht of sociale voorzieningen maar enkel op basis van de specialisaties waar advocaten zich voor kunnen inschrijven bij de Raad. Die sluiten aanzienlijk minder goed aan dan de voorkeursgebieden van het verwijsarrangement.

Het mogelijk maken te zoeken naar advocaten die zich aan hebben gemeld voor het verwijsarrangement zou daarom veel beter aansluiten op het doel dat wordt nagestreefd. Het verwijsarrangement zelf mag dan niet heel verfijnd zijn, op dit vlak is er zelfs nog minder verfijning.

De memorie van toelichting heeft altijd ondernummer 3

Een belangrijke rechtsbron die de lading van een bepaalde wettelijke bepaling inkleurt is de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel waarbij het is ingevoerd en in bepaalde gevallen ook die waarbij het gewijzigd is. In dit artikel is er aandacht voor het vinden daarvan.

De eenvoudigste route naar de memorie van toelichting bij een bepaald wetsvoorstel is via wetten.overheid.nl. Daar staan rechts boven elke wetsartikel een aantal icoontjes. Door op de het icoontje met de letter [i] te drukken komt men uit bij een pagina waar onder andere de wijzigingen kunnen worden gevonden.

In het overzicht met wijzigingen staat ook het nummer van het kamerdossier waarbij het bewuste wetsartikel is ingevoerd of gewijzigd. Dit nummer verwijst naar de website Officiële Bekendmakingen óf Staten-Generaal Digitaal.

De eerste website bevat de officiele publicaties van kamerdossiers (sinds 1995) en de tweede het gedigitaliseerde kamerarchief van daarvoor. Praktisch komt het erop neer dat via deze weg vrijwel elk kamerstuk dat aan de invoering of wijziging van een wetsvoorstel ten grondslag ligt kan worden gevonden.

Wie de memorie van toelichting bij een bepaald wetsvoorstel zoekt, kan ook zoeken naar ondernummer 3 in een bepaald kamerdossier. Daar kan dan nog wel de kleine nuance bij worden gesteld dat de definitieve memorie van toelichting ook ondernummer 5 kan hebben. Dat is het geval bij initiatief wetsvoorstellen, die worden immers eerst bij de Tweede Kamer ingediend en daarna pas ter advisering naar de Raad van State gezonden.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Uncategorized

De concrete omstandigheden van het geval bepalen de match met een advocaat

Ondanks dat alle advocaten en hun kantoren aan dezelfde regels moeten voldoen zijn er toch grote verschillen tussen de werkwijze van advocaten. Het soort kantoor waar zij werkzaam zijn en hun specialisaties maken een groot verschil. Dat heeft ook grote gevolgen voor de vraag of en wanneer er een goede match is tussen een bepaald kantoor en een rechtzoekende.

Elke zelfstandige advocaat en elke partner van een kantoor zal al snel van mening zijn een perfecte match voor een bepaalde rechtzoekende te zijn. De cliënt en het kantoor moeten echter wel goed bij elkaar passen. Net zoals dat de mate van complexiteit en het gewicht van de zaak (of zaken) van de rechtzoekende en de aanwezigheid van voldoende specifieke expertise binnen het kantoor daar net zo goed voor bepalend zijn.

Een goede analogie zijn de prestaties van ziekenhuizen. In het best presterende ziekenhuis werd maar 20% van de patiënten na een operatie bij prostaatkanker incontinent en in het minst presterende ziekenhuis was dat maar liefst 84%. Er blijkt daarbij een direct verband te zijn tussen het aantal jaarlijks uitgevoerde operaties en de kans op een positieve uitkomst.

Zo zal het ook zijn met rechtsbijstand. Een advocaat of kantoor dat met grote regelmaat dezelfde soort complexe zaken met een groot gewicht behandelt, zal door de ervaring en routine tot een betere uitkomst in die soort zaken kunnen zorgen voor de rechtzoekende dan een advocaat die talloze uiteenlopende zaken behandelt.

Dat zal natuurlijk niet voor elke zaak zo zijn. Het kan namelijk net zo goed zijn dat niet de juridische complexiteit en het gewicht van een bepaalde zaak het belangrijkste is voor een goede match, maar juist een goede klik met en het aanvoelen van de cliënt.

Er is daarom ook niet één soort advocatenkantoor dat goed past bij elke soort cliënt. Het is zoals dat zo fijn heet afhankelijk van alle omstandigheden van het concrete geval. Er zijn desalniettemin vermoedelijk wel bepaalde uitgangspunten voor te formuleren. Welke dat zijn is een interessant vraagstuk dat zich uitstekend leent voor nader onderzoek en analyse.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Uncategorized