De voorwaarden die lead generators aan advocaten stellen

Er zijn de nodige partijen die advocaten aan nieuwe cliënten trachten te helpen. Die partijen helpen natuurlijk advocaten die hebben besloten met hen in zee te gaan. Interessant is echter ook om te zien welke eisen zij stellen aan advocaten ten aanzien van de manier waarop zij omgaan met een potentiële cliënt die als lead is verwezen.

Juridisch Loket

Als het gaat om advocaten die op basis van toevoeging werken, dan is het Juridisch Loket vermoedelijk de voornaamste lead generator voor advocaten. Over de manier waarop zaken naar advocaten op basis van het zogeheten verwijsarrangement naar advocaten worden verwezen heb ik hier al eerder geschreven. Alleen wat wordt er vervolgens van de advocaat in kwestie verwacht?

De Algemene Voorwaarden verwijsarrangement Juridisch Loket geven antwoord op deze vraag. Allereerst moet de advocaat bereid zijn om dergelijke zaken te behandelen:

De advocaat behandelt jaarlijks minimaal 10 zaken op toevoegingsbasis en stelt zich beschikbaar om een substantieel aantal rechtzoekenden (minimaal twee per maand) op verwijzing vanuit het Juridisch Loket te ontvangen.

Verder wordt er niet veel meer van de advocaat verwacht dan dat hij de aangedragen zaak beoordeelt en indien de advocaat de zaak niet aanneemt, die telefonisch mededeelt aan het Juridisch Loket. Wat verder opvalt is dat er in het verwijsarrangement allerlei zaken over de wijze van declareren staat. De beantwoording van de vraag, waarom dat zo is, valt buiten de scope van deze blog, maar het is wel opvallend.

Prodeoadvocaat.nl

De website Prodeoadvocaat.nl biedt een overzicht van 70 advocatenkantoren, waar rechtzoekenden terecht kunnen voor gratis juridisch advies tijdens een inloopspreekuur. Daarbij gelden de volgende inhoudelijke voorwaarden:

U heeft een kantoor met minimaal 2 advocaten, tenzij u de continuiteit van het inloopspreekuur kunt garanderen bijvoorbeeld door samenwerking met een ander kantoor;
U bent bereid minimaal 1x per week een gratis inloopspreekuur ter beschikking te stellen en dit consequent te doen;
U beschikt over ‘aantoonbare’ ervaring ten aanzien van de rechtsgebieden die u aanbiedt in uw spreekuur;

Het is dus niet vrijblijvend om deel te nemen aan het initiatief. Er moet dus daadwerkelijk elke week een gratis inloopspreekuur worden gehouden. Daarbij wordt door de eis van een kantoor met minimaal twee advocaten (of samenwerking met een ander kantoor) ook door de feitelijke situatie kunnen worden gegarandeerd.

Nationale Adviesbalie (NAB)

De Nationale Adviesbalie geeft rechtszoekenden gratis juridisch advies. Wanneer blijkt dat er voor een bepaalde zaak de hulp van een advocaat nodig is, dan wordt doorverwezen naar één van de aangesloten advocaten. Daarmee is de NAB vergelijkbaar met het Juridisch Loket, maar dan als commercieel initiatief, dat de eigen broek moet ophouden.

In de brochure over aansluiting voor advocaten wordt geschreven:

De klantcontacten die je van ons krijgt zijn van hoogwaardige kwaliteit en zullen gemiddeld in 50% van de gevallen tot een opdracht leiden. Hier staat wel tegenover dat we van onze partners verwachten dat ze hun uiterste best doen om hun/onze cliënten goed te helpen. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, staan wij in nauw contact met alle kantoren waar wij mee samenwerken. Ook bellen we alle klanten na om te horen hoe zij de dienstverlening hebben ervaren, zodat zowel wij als onze partners hiervan kunnen leren.

Het meest interessante aan wat hieruit kan worden opgemaakt is, dat de NAB, de verwezen rechtzoekende, ook daarna nog als een eigen cliënt ziet. Die wordt vervolgens ook nog een nagebeld door de NAB. Een advocaat lijkt zich er daarom vooral prettig bij te moeten voelen, dat de NAB verwijzende partij bij de zaak betrokken blijft.

Omnius

Ook Omnius biedt rechtzoekenden gratis juridisch advies aan en verwijst een zaak zo nodig door naar een bij hen aangesloten advocaat. Een belangrijk aspect lijkt te zijn dat de kosten en werkwijze zijn gestandaardiseerd.

Zo wordt er op de website gesteld dat er altijd sprake van een opdrachtbevestiging “waarin alle afspraken tussen cliënt en advocaat overzichtelijk staan beschreven”. Ook als er iets verandert aan de zaak, wordt er eerst een nieuwe opdrachtbevestiging of offerte verstuurd alvorens er kosten in rekening worden gebracht. Daarnaast spreekt Omnius over het werken met drie typenuurtarieven afhankelijk van de ervaring en specialisatie van de advocaat.

Het belangrijkste bij Omnius lijkt daarmee vooral dat een advocaat zich prettig moet voelen om diens werkwijze te conformeren aan de manier waarop deze door hen is gestandadiseerd.

Eersterechtshulp

Op de website Eersterechtshulp kunnen rechtszoekenden zoeken naar een aangesloten advocaat die bij hen past en via de website een gratis gesprek met de advocaat aanvragen.

U bent een prettig persoon die optimistisch in het leven staat
U staat achter onze missie om juridische hulp voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken
U heeft voldoende werkervaring binnen de expertisegebieden die in uw profiel worden getoond
Na ontvangst van het contactverzoek dient u binnen 24 uur (weekenden uitgesloten) contact op nemen met de cliënt of het contactverzoek af te wijzen
U staat een potentiële cliënt in een eerste gratis (telefonisch) gesprek tenminste 5-10 minuten te woord waarin u: (..)

De eerste voorwaarde zet meteen al de toon. De vereiste een prettig persoon te zijn die optimistisch in het leven staat. No zwartkijkers allowed. De juridische waarde van een dergelijke voorwaarde roept overigens wel wat vragen op. De overige voorwaarden zijn wel goed te begrijpen. Het lijkt vooral van belang dat er daadwerkelijk bereidheid bestaat om een rechtzoekende goed én tijdig te helpen.

JouwAdvocaat

Bij JouwAdvocaat kan via een formulier op de website naar 180 aangesloten advocaten een juridische vraag kan worden gesteld. De bewuste vraag zal dan door één van de aangesloten advocaten uit de regio van de rechtzoekende binnen 24 uur worden beantwoord.

Door JouwAdvocaat lijken geen eisen gesteld te worden aan advocaten. Interessant is in dat opzicht ook het antwoord op de vraag of advocaten beoordeeld worden op de website:

Nee. Jouw advocaat heeft niet tot doel om advocaten de maat te nemen. Daarin voorziet het tuchtrecht afdoende.

De website werkt op basis van het “claimen” van vragen die binnenkomen op de website. Daarbij geldt first-come, first-served. Het claimen van een vraag brengt echter wel de verplichting met zich mee om die ook daadwerkelijk te beantwoorden:

Indien u een vraag claimt met een vast tijdsbestek voor het leveren van een antwoord, bent u op grond van de met Jouw advocaat gesloten overeenkomst verplicht om binnen het tijdsbestek antwoord te geven. Daar heeft u dan immers voor gekozen.

Resumerend stellen verschillende lead generators, ook heel verschillende eisen aan advocaten die deelnemen. Opvallend is daarbij dat de eisen naar hun ook aard heel verschillend zijn. Er valt voor advocaten die leads zoeken in elk geval wel genoeg te kiezen.