Juridische lead generation vanuit het perspectief van de rechtzoekende

Een interessant fenomeen zijn lead generators die een rechtzoekende maar al te graag aan een advocaat helpen. Wie zoekt online zoekt naar een advocaat komt in de zoekresultaten ook verschillende websites tegen van lead generators. Lead generators gebruiken daarbij veelal verschillende labels om maar de aandacht van zoveel mogelijk rechtzoekenden te krijgen.

Dat is vanuit het perspectief van een lead generators ongetwijfeld enorm effectief. Dat komt de transparantie in de markt voor de diensten van advocaten natuurlijk helemaal niet ten goede. De vraag of dat ook nadelig is voor de belangen van de rechtzoekende die een advocaat zoekt is minder makkelijk te beantwoorden. Immers is de kans wel groot dat de rechtzoekende bij een advocaat uitkomt die op diens zaak zit te wachten.

Een interessant gegeven is daarbij een bepaalde omvangrijke lead generator bijvoorbeeld stelt voor advocaten “shoppers” eruit te filteren. Gezien de tarieven van advocaten altijd wel significant te noemen zijn of in het geval van een toevoeging in beginsel zelfs geen rol spelen voor de rechtzoekende, kan dat “shoppers” vermoedelijk worden uitgelegd als rechtzoekenden die kritisch zijn over de keuze voor een advocaat.

Lead generators lijken daarmee feitelijk op dezelfde manier als het verwijsarrangement van het Juridisch Loket te functioneren (dat natuurlijk op zichzelf ook een lead generator is). De zaken die binnenkomen worden uitgezet bij de aangesloten advocaten. Een rechtzoekende die contact opneemt met een lead generator, wordt een lead, die wordt verkocht aan een aangesloten advocaat.

De invloed die een rechtzoekende heeft op de advocaat en/of het kantoor dat diens zaak kan behandelen lijkt daarmee feitelijk nihil. Het contact opnemen met een lead generator doet daarom vanuit het perspectief van een rechtzoekende denken aan het geven van een draai aan het rad van fortuin.

De reden voor een rechtzoekende om contact op te nemen met een lead generator lijkt daarom in belangrijke mate het gemak dat deze partijen bieden. Vaak is er – overigens weer net als bij het Juridisch Loket – de mogelijkheid om een gratis juridische intake te krijgen. Die feitelijk wordt betaald door de advocaat die betaalt voor de lead waar de rechtzoekende daarmee in veranderd.

Lead generators mogen voor rechtzoekenden dan aan de voorkant gemak bieden. Daar staat wel tegenover dat zij vervolgens – tegen betaling – verwijzen naar een bij hen aangesloten advocaat. De rechtzoekende wordt niet per definitie verwezen naar de advocaat die het beste bij hem of haar past. Of anders gezegd de rechtzoekende is het product dat lead generator aan een advocaat verkoopt. Zo blijkt ook waar het gaat om juridische lead generators: There ain’t no such thing as a free lunch.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Uncategorized

Welke advocaat bel je bij een inval van BSA | The Software Alliance?

Stel er wordt aangebeld en er blijkt een deurwaarder voor de deur te staan. Die komt geen dagvaarding brengen maar vraagt vriendelijk doch dringend om toegang tot het pand en de IT-systemen van je bedrijf. Hij wordt dan ook vergezeld door enkele IT-specialisten.

Uit een beschikking blijkt dat de BSA | The Software Alliance, verlof heeft gekregen van de rechter om bewijsbeslag te leggen. De reden is dat de bewuste onderneming er van wordt verdacht software in gebruik te hebben, waarvoor het niet over de juiste licenties beschikt.

Het is niet een casus waar een ondernemer dagelijks mee te maken heeft. Sterker nog, grote kans dat zij bij de bewuste onderneming nog nooit van BSA | The Software Alliance heeft gehoord. Er is vermoedelijk ook een reële kans dat wanneer er een willekeurige advocaat wordt gebeld, die ook nog nooit heeft gehoord van die partij. Laat staan dat die begrijpt hoe zij te werk gaan.

De vraag is dus welke advocaat de onderneming het beste kan inschakelen. Natuurlijk kan er met Google worden gezocht naar “bsa inval” en dan komen er meteen een paar mooie blogs te voorschijn van advocatenkantoren. Alle drie de bewuste kantoren zitten in het zuiden van het land. Een onderneming die juist in het noorden zit, zal mogelijk liever een advocaat inschakelen die dichterbij is gevestigd en zo nodig direct ter plaatse kan komen.

Het feit dat een advocatenkantoor aandacht aan een bepaalde situatie of soort casus besteedt is natuurlijk een duidelijke indicator dat men deskundig is op dat vlak. Een rechtzoekende is zelf echter geen specialist in het vinden van een advocaat die een goede match is. Het beoordelen van de specifieke deskundigheid van een advocaat zal veelal zelfs een nog grotere uitdaging zijn.

De vraag welke advocaat het beste kan worden gebeld bij een inval van BSA | The Software Alliance is daarom in deze blog niet te beantwoorden. De kantoren van de drie blogs waarnaar toe wordt gelinkt kunnen vermoedelijk wel met een gerust hart worden gebeld. Alleen voor wie een advocaat zoekt die meer noordelijk gevestigd is, moet ik dat antwoord vooralsnog schuldig blijven.

Mimecast is de favoriete e-mailprovider van grote advocatenkantoren

Bij kleine tot middelgrote advocatenkantoren zijn het Basenet, dat software voor advocaten maakt en Microsoft Outlook 365 door wie de meeste van hen hun e-mailverkeer laten afhandelen. Opvallend is echter dat bij grote kantoren het Mimecast is dat het vaakst wordt gebruikt als e-mailprovider.

Bij advocatenkantoren tot 50 medewerkers is Microsoft Outlook 365 in alle gevallen de meest gebruikte e-mailprovider, terwijl het Basenet is dat altijd op de tweede plaats staat. Dat geldt voor eenmanskantoren, kantoren met twee advocaten, kantoren van 3 t/m 5 medewerkers, 6 t/m 19 advocaten en 20 t/m 49 advocaten.

Het aandeel van andere e-mailproviders nauwelijks significant te noemen tegenover de twee partijen, die steevast de eerste en tweede plaats bezetten. De enige partij die enigszins in de buurt komt is e-mail securitybedrijf N-Able. Dat laat zich eenvoudig verklaren doordat het het van oorsprong Nederlandse SpamExperts in 2017 heeft overgenomen.

Wanneer er echter wordt gekeken naar advocatenkantoren met tenminste 50 advocaten dan is de meest gebruikte e-mailprovider Mimecast. Dat met nipt één kantoor méér dan Microsoft Outlook 365 in de grootste categorie een opvallende verschijning. Door kantoren met een kleinere omvang wordt Mimecast nauwelijks gebruikt.

Om precies te zijn wordt Mimecast gebruikt door 9 eenmanskantoren, 6 kantoren waarbij twee advocaten werkzaam zijn, 7 kantoren met 6 t/m 19 advocaten en 4 kantoren met 20 t/m 49 advocaten. Dat terwijl er maar liefst 14 kantoren zijn met meer dan 50 advocaten die Mimecast als e-mailprovider gebruiken.

Om de tweedeling in de advocatuur nóg zichtbaarder te maken, valt het op dat in de categorie grootste kantoren, Basenet door geen enkel kantoor als e-mailprovider wordt gebruikt, terwijl Microsoft Outlook 365 dat in alle andere categorieën de nummer één is, in deze categorie de nummer twee gebruikte e-mailprovider is.

Wie zelf nieuwsgierig is naar welke e-mailproviders door advocatenkantoren in Nederland worden gebruikt kan in dit document grasduinen (pdf). De inhoud zelfs is enigszins technisch, in het document zijn van elke categorie de (maximaal) 15 meest gevonden hostnames van de gebruikte e-mailproviders en daarbij het aantal advocatenkantoren te vinden.

De voorwaarden die lead generators aan advocaten stellen

Er zijn de nodige partijen die advocaten aan nieuwe cliënten trachten te helpen. Die partijen helpen natuurlijk advocaten die hebben besloten met hen in zee te gaan. Interessant is echter ook om te zien welke eisen zij stellen aan advocaten ten aanzien van de manier waarop zij omgaan met een potentiële cliënt die als lead is verwezen.

Juridisch Loket

Als het gaat om advocaten die op basis van toevoeging werken, dan is het Juridisch Loket vermoedelijk de voornaamste lead generator voor advocaten. Over de manier waarop zaken naar advocaten op basis van het zogeheten verwijsarrangement naar advocaten worden verwezen heb ik hier al eerder geschreven. Alleen wat wordt er vervolgens van de advocaat in kwestie verwacht?

De Algemene Voorwaarden verwijsarrangement Juridisch Loket geven antwoord op deze vraag. Allereerst moet de advocaat bereid zijn om dergelijke zaken te behandelen:

De advocaat behandelt jaarlijks minimaal 10 zaken op toevoegingsbasis en stelt zich beschikbaar om een substantieel aantal rechtzoekenden (minimaal twee per maand) op verwijzing vanuit het Juridisch Loket te ontvangen.

Verder wordt er niet veel meer van de advocaat verwacht dan dat hij de aangedragen zaak beoordeelt en indien de advocaat de zaak niet aanneemt, die telefonisch mededeelt aan het Juridisch Loket. Wat verder opvalt is dat er in het verwijsarrangement allerlei zaken over de wijze van declareren staat. De beantwoording van de vraag, waarom dat zo is, valt buiten de scope van deze blog, maar het is wel opvallend.

Prodeoadvocaat.nl

De website Prodeoadvocaat.nl biedt een overzicht van 70 advocatenkantoren, waar rechtzoekenden terecht kunnen voor gratis juridisch advies tijdens een inloopspreekuur. Daarbij gelden de volgende inhoudelijke voorwaarden:

U heeft een kantoor met minimaal 2 advocaten, tenzij u de continuiteit van het inloopspreekuur kunt garanderen bijvoorbeeld door samenwerking met een ander kantoor;
U bent bereid minimaal 1x per week een gratis inloopspreekuur ter beschikking te stellen en dit consequent te doen;
U beschikt over ‘aantoonbare’ ervaring ten aanzien van de rechtsgebieden die u aanbiedt in uw spreekuur;

Het is dus niet vrijblijvend om deel te nemen aan het initiatief. Er moet dus daadwerkelijk elke week een gratis inloopspreekuur worden gehouden. Daarbij wordt door de eis van een kantoor met minimaal twee advocaten (of samenwerking met een ander kantoor) ook door de feitelijke situatie kunnen worden gegarandeerd.

Nationale Adviesbalie (NAB)

De Nationale Adviesbalie geeft rechtszoekenden gratis juridisch advies. Wanneer blijkt dat er voor een bepaalde zaak de hulp van een advocaat nodig is, dan wordt doorverwezen naar één van de aangesloten advocaten. Daarmee is de NAB vergelijkbaar met het Juridisch Loket, maar dan als commercieel initiatief, dat de eigen broek moet ophouden.

In de brochure over aansluiting voor advocaten wordt geschreven:

De klantcontacten die je van ons krijgt zijn van hoogwaardige kwaliteit en zullen gemiddeld in 50% van de gevallen tot een opdracht leiden. Hier staat wel tegenover dat we van onze partners verwachten dat ze hun uiterste best doen om hun/onze cliënten goed te helpen. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, staan wij in nauw contact met alle kantoren waar wij mee samenwerken. Ook bellen we alle klanten na om te horen hoe zij de dienstverlening hebben ervaren, zodat zowel wij als onze partners hiervan kunnen leren.

Het meest interessante aan wat hieruit kan worden opgemaakt is, dat de NAB, de verwezen rechtzoekende, ook daarna nog als een eigen cliënt ziet. Die wordt vervolgens ook nog een nagebeld door de NAB. Een advocaat lijkt zich er daarom vooral prettig bij te moeten voelen, dat de NAB verwijzende partij bij de zaak betrokken blijft.

Omnius

Ook Omnius biedt rechtzoekenden gratis juridisch advies aan en verwijst een zaak zo nodig door naar een bij hen aangesloten advocaat. Een belangrijk aspect lijkt te zijn dat de kosten en werkwijze zijn gestandaardiseerd.

Zo wordt er op de website gesteld dat er altijd sprake van een opdrachtbevestiging “waarin alle afspraken tussen cliënt en advocaat overzichtelijk staan beschreven”. Ook als er iets verandert aan de zaak, wordt er eerst een nieuwe opdrachtbevestiging of offerte verstuurd alvorens er kosten in rekening worden gebracht. Daarnaast spreekt Omnius over het werken met drie typenuurtarieven afhankelijk van de ervaring en specialisatie van de advocaat.

Het belangrijkste bij Omnius lijkt daarmee vooral dat een advocaat zich prettig moet voelen om diens werkwijze te conformeren aan de manier waarop deze door hen is gestandadiseerd.

Eersterechtshulp

Op de website Eersterechtshulp kunnen rechtszoekenden zoeken naar een aangesloten advocaat die bij hen past en via de website een gratis gesprek met de advocaat aanvragen.

U bent een prettig persoon die optimistisch in het leven staat
U staat achter onze missie om juridische hulp voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken
U heeft voldoende werkervaring binnen de expertisegebieden die in uw profiel worden getoond
Na ontvangst van het contactverzoek dient u binnen 24 uur (weekenden uitgesloten) contact op nemen met de cliënt of het contactverzoek af te wijzen
U staat een potentiële cliënt in een eerste gratis (telefonisch) gesprek tenminste 5-10 minuten te woord waarin u: (..)

De eerste voorwaarde zet meteen al de toon. De vereiste een prettig persoon te zijn die optimistisch in het leven staat. No zwartkijkers allowed. De juridische waarde van een dergelijke voorwaarde roept overigens wel wat vragen op. De overige voorwaarden zijn wel goed te begrijpen. Het lijkt vooral van belang dat er daadwerkelijk bereidheid bestaat om een rechtzoekende goed én tijdig te helpen.

JouwAdvocaat

Bij JouwAdvocaat kan via een formulier op de website naar 180 aangesloten advocaten een juridische vraag kan worden gesteld. De bewuste vraag zal dan door één van de aangesloten advocaten uit de regio van de rechtzoekende binnen 24 uur worden beantwoord.

Door JouwAdvocaat lijken geen eisen gesteld te worden aan advocaten. Interessant is in dat opzicht ook het antwoord op de vraag of advocaten beoordeeld worden op de website:

Nee. Jouw advocaat heeft niet tot doel om advocaten de maat te nemen. Daarin voorziet het tuchtrecht afdoende.

De website werkt op basis van het “claimen” van vragen die binnenkomen op de website. Daarbij geldt first-come, first-served. Het claimen van een vraag brengt echter wel de verplichting met zich mee om die ook daadwerkelijk te beantwoorden:

Indien u een vraag claimt met een vast tijdsbestek voor het leveren van een antwoord, bent u op grond van de met Jouw advocaat gesloten overeenkomst verplicht om binnen het tijdsbestek antwoord te geven. Daar heeft u dan immers voor gekozen.

Resumerend stellen verschillende lead generators, ook heel verschillende eisen aan advocaten die deelnemen. Opvallend is daarbij dat de eisen naar hun ook aard heel verschillend zijn. Er valt voor advocaten die leads zoeken in elk geval wel genoeg te kiezen.