Overzicht van Nederlandse jurisprudentie bronnen inclusief ADR en tuchtrecht

Er is meer dan enkel de database met uitspraken van De Rechtspraak. Zo publiceert de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de eigen uitspraken (en thans ook conclusies) óók op de eigen website. Daarbij worden er méér mogelijkheden om op basis van specifieke criteria te zoeken naar uitspraken van de Afdeling.

Ook is er ook nog overheidsrechtspraak, zoals tuchtrechtelijke uitspraken, die op een eigen website worden gepubliceerd. Verder zijn er verschillende instanties die zich bezighouden met allerlei vormen van alternative dispute resolution of kortweg ADR die eigen uitspraken ook publiceren en daarmee een jurisprudentie archief in stand houden.

In dit artikel wordt een overzicht geboden van verschillende jurisprudentie bronnen die er in Nederland zijn. Mocht er een jurisprudentie bron ontbreken dan wordt deze toegevoegd. Tips kunnen worden gestuurd naar [email protected].

Overheidsrechtspraak

Uitspraken – De Rechtspraak

Uitspraken – Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Jurisprudentie CBHO (College van Beroep voor het Hoger Onderwijs) – Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Tuchtrechtspraak
Tuchtrecht – Overheid.nl

Uitspraken – Accountantskamer

Tuchtrecht Updates – Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

Uitspraken – Tuchtrecht Banken

Jurisprudentie Raad van Tucht – Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

Jurisprudentie Raad van Beroep – Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

Jurisprudentie – Raad van Beroep en Raad van Tucht – Register Belastingadviseurs

MfN-register Tuchtrecht updates

ADR
Uitsprakenregister – Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)

Uitsprakenoverzicht – Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)

Uitspraken – Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Uitspraken – De Huurcommissie

Uitspraken – Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Uitspraken – Stichting Onderwijsgeschillen

Uitspraken – Stichting Uitspraken Geschilleninstanties Zorg (SUGZ)