Het verwijsarrangement van het Juridisch Loket

Burgers met een laag inkomen kunnen bij het Juridisch Loket terecht voor gratis rechtshulp. Wanneer het Juridisch Loket niet zelf kan helpen wordt verwezen naar een advocaat. De manier waarop verwezen wordt is op basis van het verwijsarrangement van het Juridisch Loket.

Elke advocaat die bij de Raad voor Rechtsbijstand is ingeschreven, kan zich aanmelden voor het verwijsarrangement van het Juridisch Loket. Op de eigen website stelt de Raad hierover:

Advocaten naar wie wordt doorverwezen hebben een ‘verwijsarrangement’ afgesloten met de Raad. Zo beoogt de Raad het doorverwijzen goed en transparant te regelen.

Wanneer er verder wordt ingezoomd op de algemene voorwaarden die bij het verwijsarrangement horen, dan valt in artikel 6 lid 1 op hoe de verwijzing in zijn werk gaat (of in elk geval hoe dat dus behoort te gaan):

Uitgangspunt is dat de verdeling van zaken over advocaten met verwijsarrangementen zoveel mogelijk op basis van evenredigheid zal geschieden. Het Juridisch Loket vermijdt binnen de groep advocaten, met wie een verwijsarrangement is gesloten, preferente behandeling. De omvang van de vraag naar en het aanbod van rechtsbijstand, het gevraagde rechtsterrein (voorkeursgebied) én de reisafstand voor cliënten kunnen met zich meebrengen dat het aantal zaken per rechtsbijstandverlener wisselt.

Dit lijkt dus neer te komen op wat ook wel “round-robin” wordt genoemd. Elke advocaat die is ingeschreven voor het rechtsgebied waar de zaak betrekking op heeft en binnen een acceptabele reisafstand voor rechtzoekende bevindt, krijgt wanneer hij of zij aan de beurt is een verwijzing van het Juridisch Loket.

Nu wil het feit dat de advocatuur een sterk gereguleerde beroepsgroep is én de Raad voor Rechtsbijstand voor bepaalde rechtsgebieden nadere eisen stelt aan advocaten, maar erg verfijnd is deze wijze van verwijzen niet.

De voorkeursgebieden waar advocaten zich voor kunnen inschrijven, heeft daarentegen wel een zekere mate van fijnmazigheid. Er is naast bestuursrecht ook sociale verzekeringen en sociale voorzieningen en zijn arbeidsrecht en ambtenarenrecht ook twee verschillende voorkeursgebieden.

Interessant is in dat kader dan weer om er op te wijzen dat de voorkeursgebieden van het verwijsarrangement afwijken van de rechtsgebieden waar een advocaat zich kan inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Een rechtzoekende die op de website van de Raad zoekt naar een advocaat kan bijvoorbeeld niet zoeken naar een advocaat voor bestuursrecht of sociale voorzieningen maar enkel op basis van de specialisaties waar advocaten zich voor kunnen inschrijven bij de Raad. Die sluiten aanzienlijk minder goed aan dan de voorkeursgebieden van het verwijsarrangement.

Het mogelijk maken te zoeken naar advocaten die zich aan hebben gemeld voor het verwijsarrangement zou daarom veel beter aansluiten op het doel dat wordt nagestreefd. Het verwijsarrangement zelf mag dan niet heel verfijnd zijn, op dit vlak is er zelfs nog minder verfijning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *