Wikipedia als bron van samenvattingen van jurisprudentie

Het gebruik van Wikipedia als bron werd in het verleden aan universiteiten als doodzonde gezien. Vermoedelijk is dat tot de dag van vandaag nog altijd het geval. Interessant is daarom dat uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat rechters in Ierland uitspraken waarover een lemma op Wikipedia bestaat, bovengemiddeld vaak citeren in hun uitspraken.

Er valt ongetwijfeld een hoop op Wikipedia af te dingen, maar feit is dat er wel het nodige is gepubliceerd over rechterlijke uitspraken. Dat is ook in de Nederlandse taalvariant het geval. Nu mag een medewerker of een student aan een universiteit toegang hebben tot elk denkbaar juridisch tijdschrift. Dat is niet voor elke jurist het geval.

Wikipedia is daarom al snel een fijn toevluchtsoord om snel een samenvatting te vinden van een bepaalde uitspraak. Wie niet vertrouwt op de kwaliteit van een lemma, kan de bronuitspraak er zelf alsnog nalezen. Daarnaast kan iemand die een fout constateert ook een wijziging van een lemma aandragen. Daarmee is er ook meteen sprake van enige kwaliteitsborging.

Een overzicht van de Nederlandse jurisprudentie met zo’n 400 uitspraken is hier te vinden op Wikipedia. Daarnaast is er ook nog een overzicht met zo’n 90 uitspraken van Europese rechters te vinden op deze pagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *