Thesauri maken juridische informatie eenvoudiger vindbaar

De meest simpele manier om juridische informatie te vinden is door te zoeken op een bepaald trefwoord. Het is echter ook mogelijk om informatie in te delen op basis van specifieke metadata. Een handig hulpmiddel hierbij is het gebruik van een thesaurus. In dit artikel worden er vier beschreven.

Door het ministerie van justitie en veiligheid (meer specifiek het WODC) is de justitiethesaurus vastgesteld. Die thesaurus functioneert als standaard trefwoordenclassificatie voor het toegankelijk maken en terugvinden van Justitiële informatie in catalogi en documentatiebestanden en Justitiewebsites. De thesaurus is vrij beschikbaar als open data.

Ook de Politieacademie heeft een eigen Thesaurus Politiekunde vastgesteld. Die thesaurus wordt gebruikt in de catalogus van de eigen mediatheek en een kennisplatform. De inhoud van de thesaurus is online vrij raadpleegbaar. Daarnaast is deze ook voor derden beschikbaar, onder welke voorwaarden wordt op verzoek medegedeeld.

De Europese Unie heeft de EuroVoc thesaurus vastgesteld. Dit is een meertalige en multidisciplinaire thesaurus. Het bevat in alle talen die in de EU gelden trefwoorden op 21 domeinen en 127 subdomeinen. Het wordt gebruikt voor classificaties in EUR-Lex:

U kunt dus aan de hand van die domeinen en subdomeinen bladeren in de EU-wetgeving en andere EU-documenten (richtlijnen, verordeningen, besluiten, ontwerpen, internationale overeenkomsten, mededelingen over jurisprudentie, parlementaire vragen enz.).

De EuroVoc thesaurus is online vrij raadpleegbaar en ook als open data vrij beschikbaar voor een ieder die er gebruik van wenst te maken.

De Nederlandse Fiscale Leerstukken Taxonomie (NFLT) is een taxonomie die zoals de naam al doet vermoeden fiscale leerstukken classificeert. Ondanks dat de naam anders doet vermoeden, merkt de organisatie die de NFLT beheert zelf op dat hun product ook de eigenschappen van een thesaurus heeft. Inhoudelijk stelt de organisatie erover:

De NFLT is – simpel gezegd – een verzameling van trefwoorden (en synoniemen) die in het fiscale domein gebruikt worden en waaraan wet- en regelgeving is gekoppeld. De taxonomie is opgebouwd vanuit het perspectief van de gebruiker/fiscalist. De manier waarop een fiscalist zijn informatie zoekt en de begrippen die hij daarbij hanteert, zijn bepalend voor deze taxonomie. De taxonomie is zo veel mogelijk hiërarchisch opgebouwd, maar volgt daarbij niet altijd strikt het principe van broader term of narrower term.

De NFLT wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De laatst vastgestelde versie is 2023. Al blijkt uit de notulen van NFLT-raad “de wens te komen tot een hogere (agile) update frequentie”. De NFLT is als open data vrij beschikbaar.