Ontspannen zoeken naar juridische informatie is er niet bij met Google

Als er één manier is om makkelijk juridische informatie te zoeken, dan is dat wel door gebruik te maken van Google. Dat dit niet zonder risico is, bleek zelfs tijdens het doen van research voor dit artikel. Google stuurt iemand die zoekt immers naar wat gevonden is toe, maar het is ook maar de vraag of dat het gewenste resultaat is.

De lakmoesproef voor dit artikel, was het zoeken naar het op 1 januari 2022 ingrijpend gewijzigde artikel 2:20 BW. Dat had daarvoor drie leden, en heeft thans zes nieuwe leden met een andere inhoud. Het enige dat behouden is het onderwerp dat het bewuste artikel regelt.

Na het zoeken met Google naar de zoekterm: “artikel 2:20 bw” volgt het volgende zoekresultaat. Het eerste zoekresultaat lijkt op het eerste gezicht precies te beantwoorden aan naar hetgeen is gezocht. Wanneer er iets beter wordt gekeken dan valt er iets aan op.

Het eerste zoekresultaat, dat naar wetten.overheid.nl verwijst, is natuurlijk een bron, die veilig en vertrouwd is. Daar is weinig tegenin te brengen. Wanneer echter naar het concrete zoekresultaat wordt gekeken. Of om het meer juridisch te zeggen, gekeken wordt naar alle omstandigheden van het concrete geval. Dan valt de datum “1 januari 2013” voor de beschrijving op.

Wanneer er ook daadwerkelijk op wordt geklikt, dan valt in de url die wordt bezocht de waarde 2013-01-01 bevat en ook op de pagina zelf staat te lezen: “Geraadpleegd op 03-11-2023.
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-06-2013”. Het gaat dus niet om de tekst van de wet die nu geldt, maar een versie uit 2013. Een expliciete waarschuwing dat dit het geval is, staat er niet bij noch is er een link die naar de op dit moment geldende versie verwijst.

Het tweede zoekresultaat in Google, verwijst naar een particulier initiatief. Heel prettig is dat enkel artikel 2:20 BW wordt getoond en niet het volledige tweede boek, van het burgerlijk wetboek. In een blokje met metadata boven het artikel staat: “Geldigheidsdatum: 28 oktober 2023 Ingangsdatum:1 juli 2017”.

Dit is toch bijzonder interessant. Artikel 2:20 BW is immers sinds 1 januari 2022 ingrijpend gewijzigd. Die datum ligt toch echt tussen 1 juli 2017 en 28 oktober 2023 in. Dat roept de vraag op, hoe dat toch mogelijk is? Wanneer er naar de inhoud van het getoonde artikel 2:20 BW wordt gekeken, dan valt op dat dit niet de inhoud bevat, zoals deze sinds 1 januari 2022 luidt.

Het derde resultaat dat wordt gevonden met Google bevat wel de sinds 1 januari 2022 geldende versie van artikel 2:20 BW. Nu is het natuurlijk héél fijn dat met één klik uiteindelijk de juiste versie van het artikel gevonden kan worden. Het probleem is echter wel dat dit alleen voorshands duidelijk is, wanneer men al weet wat de inhoud van het wetsartikel thans is.

Het zoeken naar juridische informatie met Google mag dan héél makkelijk zijn. Het zomaar aanklikken van gevonden resultaten in Google en er vervolgens op vertrouwen dat het gewenste resultaat is gevonden, dat is er niet bij. Zoals het uit het voorgaande blijkt, kan dat wel doen, neerkomen op het spelen van Russische roulette.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *