Een advocaat vinden is nog best uitdagend

Wie online een advocaat zoekt kan terecht bij Zoek een advocaat van de Nederlandse Orde van Advocaten. Nu is dat een prima initiatief, waar alle Nederlandse advocaten op gevonden kunnen worden. Het is daarmee een digitale versie van het tableau en in mindere mate geschikt om een zoektocht naar een geschikte advocaat te beginnen.

Wie een advocaat zoekt die op basis van toevoeging werkt, kan terecht op de website voor de Raad voor Rechtsbijstand. Die lijst is naar zijn aard aanzienlijk specifieker. maar gezien het vooral een lijst is met gegevens zoals deze bij de Raad zijn geregistreerd, is het maar de vraag in hoeverre het een goed startpunt is voor een rechtzoekende om een advocaat te vinden.

Er zijn ook verschillende particuliere initiatieven om een rechtzoekende aan een advocaat te koppelen. Het is vooral interessant om te zien hoe er op verschillende websites vooral portretfoto’s van verschillende advocaten zijn die die het meest prominent zijn in de overzichten. In bepaalde gevallen zelfs zonder dat er iets over rechtsgebieden of specialisaties wordt vermeld.

Het roept de vraag op wat de beeltenis van een advocaat zegt over diens kennen en kunnen. Dat is natuurlijk merkwaardig gezien het feit dat er steeds meer sprake is van specialisatie onder juristen. Het zou dan juist in de lijn der verwachtingen zijn dat daar juist de nadruk op zou liggen. Het mag het vinden van een advocaat misschien leuker maken maar helaas niet minder uitdagend.