De memorie van toelichting heeft altijd ondernummer 3

Een belangrijke rechtsbron die de lading van een bepaalde wettelijke bepaling inkleurt is de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel waarbij het is ingevoerd en in bepaalde gevallen ook die waarbij het gewijzigd is. In dit artikel is er aandacht voor het vinden daarvan.

De eenvoudigste route naar de memorie van toelichting bij een bepaald wetsvoorstel is via wetten.overheid.nl. Daar staan rechts boven elke wetsartikel een aantal icoontjes. Door op de het icoontje met de letter [i] te drukken komt men uit bij een pagina waar onder andere de wijzigingen kunnen worden gevonden.

In het overzicht met wijzigingen staat ook het nummer van het kamerdossier waarbij het bewuste wetsartikel is ingevoerd of gewijzigd. Dit nummer verwijst naar de website Officiële Bekendmakingen óf Staten-Generaal Digitaal.

De eerste website bevat de officiele publicaties van kamerdossiers (sinds 1995) en de tweede het gedigitaliseerde kamerarchief van daarvoor. Praktisch komt het erop neer dat via deze weg vrijwel elk kamerstuk dat aan de invoering of wijziging van een wetsvoorstel ten grondslag ligt kan worden gevonden.

Wie de memorie van toelichting bij een bepaald wetsvoorstel zoekt, kan ook zoeken naar ondernummer 3 in een bepaald kamerdossier. Daar kan dan nog wel de kleine nuance bij worden gesteld dat de definitieve memorie van toelichting ook ondernummer 5 kan hebben. Dat is het geval bij initiatief wetsvoorstellen, die worden immers eerst bij de Tweede Kamer ingediend en daarna pas ter advisering naar de Raad van State gezonden.