De concrete omstandigheden van het geval bepalen de match met een advocaat

Ondanks dat alle advocaten en hun kantoren aan dezelfde regels moeten voldoen zijn er toch grote verschillen tussen de werkwijze van advocaten. Het soort kantoor waar zij werkzaam zijn en hun specialisaties maken een groot verschil. Dat heeft ook grote gevolgen voor de vraag of en wanneer er een goede match is tussen een bepaald kantoor en een rechtzoekende.

Elke zelfstandige advocaat en elke partner van een kantoor zal al snel van mening zijn een perfecte match voor een bepaalde rechtzoekende te zijn. De cliënt en het kantoor moeten echter wel goed bij elkaar passen. Net zoals dat de mate van complexiteit en het gewicht van de zaak (of zaken) van de rechtzoekende en de aanwezigheid van voldoende specifieke expertise binnen het kantoor daar net zo goed voor bepalend zijn.

Een goede analogie zijn de prestaties van ziekenhuizen. In het best presterende ziekenhuis werd maar 20% van de patiënten na een operatie bij prostaatkanker incontinent en in het minst presterende ziekenhuis was dat maar liefst 84%. Er blijkt daarbij een direct verband te zijn tussen het aantal jaarlijks uitgevoerde operaties en de kans op een positieve uitkomst.

Zo zal het ook zijn met rechtsbijstand. Een advocaat of kantoor dat met grote regelmaat dezelfde soort complexe zaken met een groot gewicht behandelt, zal door de ervaring en routine tot een betere uitkomst in die soort zaken kunnen zorgen voor de rechtzoekende dan een advocaat die talloze uiteenlopende zaken behandelt.

Dat zal natuurlijk niet voor elke zaak zo zijn. Het kan namelijk net zo goed zijn dat niet de juridische complexiteit en het gewicht van een bepaalde zaak het belangrijkste is voor een goede match, maar juist een goede klik met en het aanvoelen van de cliënt.

Er is daarom ook niet één soort advocatenkantoor dat goed past bij elke soort cliënt. Het is zoals dat zo fijn heet afhankelijk van alle omstandigheden van het concrete geval. Er zijn desalniettemin vermoedelijk wel bepaalde uitgangspunten voor te formuleren. Welke dat zijn is een interessant vraagstuk dat zich uitstekend leent voor nader onderzoek en analyse.